Όλα τα είδη του καταλόγου βρίσκονται στο κατάστημα μας άμεσα η κατόπιν παραγγελίας http://www.cube.si/
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την Cube d.o.o. η οποία εδράζει στη Σλοβενία και εκπροσωπεί εκεί εταιρείες κολοσσούς στους τομείς του επαγγελματικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού επεξεργασίας κρέατος, των συστημάτων προστασίας, του εξοπλισμού ντουλαπών και πορτών, των συστημάτων καθαρισμού, του εξοπλισμού αποστείρωσης και των συστημάτων υγιεινής. Ενδεικτικά, μία από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται είναι η MPS – Meat Prossecing Systems.
Η MPS  είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς στην ανάπτυξη, κατασκευή και εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας συστημάτων σφαγής, συστημάτων CO2 και συστημάτων συλλογής αίματος
Η MPS σχεδιάζει και εγκαθιστά συστήματα τεμαχισμού, αποστέωσης και επεξεργασίας του κρέατος και των τροφίμων, καθώς και συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων
Είναι ένας προμηθευτής πλήρους γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοί της είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, τη μηχανική, την κατασκευή και την εγκατάσταση των συστημάτων της. Με περισσότερα από 3.200 έργα σε 92 χώρες, η MPS έχει πραγματική, παγκόσμια εμπειρία.
Το πρόγραμμα καινοτομίας της επικεντρώνεται στην μείωση του λειτουργικού κόστους για τους πελάτες, στην ασφάλεια των τροφίμων και στην καλή διαβίωση των ζώων.
Στόχος της MPS είναι συνεχίσει να ηγείται των προηγμένων συστημάτων για το κόκκινο κρέας και τη βιομηχανία τροφίμων, μέσα από την άριστη τεχνολογική κατάρτιση και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.
Η βιομηχανία τροφίμων και ιδίως η βιομηχανία κρέατος είναι ένα από τα πιο απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα από την άποψη της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Όλες οι επιφάνειες και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι μη-τοξικός, εύκολος να καθαριστεί, με ανθεκτικά υλικά, ειδικά σχεδιασμένα να εμποδίζουν τις διαρροές.

Επίσης, ο εξοπλισμός και οι επιφάνειες δεν πρέπει να καταστρέφονται ή να έχουν ρωγμές ή κενά. Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι πολύ σημαντική η χρήση προστατευτικών συστημάτων λειτουργικών, αποτελεσματικών και σύμφωνων με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιεί η MPS από το 1904 έως σήμερα.